Údržba ovocných stromov

Údržba ovocných stromovWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Údržba ovocných stromov vyžaduje odstránenie opadaného ovocia z konárov stromov a následnú likvidáciu plodov. Takéto odstraňovanie plodov a následná likvidácia si vyžaduje značnú prácu. Napríklad U.S. č. 4,723,822 Shafera a U.S. 4,611,818 Duchaka ukazuje použitie ovocných sietí, ktoré sú zavesené na strome na zachytenie a zadržanie ovocia, ktoré padá zo stromu.

Patent USA č. 4 611 818 Duchaka napríklad opisuje použitie siete alebo podobne na chytanie a zadržiavanie ovocia z určitého stromu. Tento dizajn Duchaka však nepomáha pri odstraňovaní ovocia zo stromu a následnej likvidácii. V skutočnosti Duchak učí metódu odstraňovania ovocia zo stromu, pri ktorej je ovocie zachytené sieťou na strome. Až keď sa ovocie zachytí na sieti, zdvihne sa a zlikviduje. Sieť Duchaka je pripevnená k lanku, ktoré umožňuje zdvíhanie a spúšťanie siete. Sieť opísaná v Duchakovi obsahuje sériu paralelných tyčí alebo káblov, ktoré vedú pozdĺž stredovej osi a slúžia na pridržiavanie siete na mieste pri kmeni stromu. Sieť samotná tvorí valcový tvar, pričom vonkajší priemer siete je v podstate rovnaký ako vnútorný priemer kmeňa stromu.

Hoci je sieť Duchaka užitočná na chytanie a zadržiavanie ovocia, nepomáha pri odstraňovaní ovocia zo stromu a pri jeho preprave preč zo stromu. Okrem toho sieť Duchaka neposkytuje žiadne prostriedky na zdvíhanie a prepravu ovocia. Duchakova sieť nie je schopná dvíhať ovocie sama.

V ďalšom príklade usporiadania podľa doterajšieho stavu techniky na zber a likvidáciu ovocia zo stromu, US patent č. č. 5,018,894 Hester, et al. opisuje systém na zber a odstraňovanie ovocia zo stromu. V Hester a kol. zariadenie na zber ovocia zo stromu obsahuje vozík pohyblivý pozdĺž kábla a vidlicu pripevnenú k vozíku na zachytenie ovocia. Vozík sa zdvíha pozdĺž kábla, zatiaľ čo vidlica sa zdvíha a spúšťa, aby sa ovocie zachytilo na vetvách. Vidlicu je možné zdvíhať a spúšťať pomocou usporiadania navijaka a kladky. Keď sa ovocie zachytí vo vidlici, vozík sa dá po kábli presunúť na požadované miesto a vidlica sa spustí, aby sa ovocie odpojilo od stromu. Vozík a vidlica môžu byť použité na odstránenie jedného kusu ovocia zo stromu alebo viacerých kusov ovocia za sebou.

Usporiadanie navijaka a kladky používané na zdvíhanie a spúšťanie vidlice Hester, et al. vyžaduje, aby bola vidlica zdvihnutá, aby sa umožnilo navijaku navíjať a odvíjať kábel pripevnený k vidlici. Vidlica Hester a kol. sa zdvihne, aby sa umožnilo odvíjanie alebo navíjanie vinutia kábla. Táto požiadavka na zdvíhanie a spúšťanie vidlice, najmä v usporiadaní podľa Hester, et al. v ktorom sa ovocie odpojí od stromu spustením vidlice, vyžaduje, aby sa ovocie zdvihlo a znížilo, aby sa vykonala operácia. Táto potreba vertikálneho pohybu plodu môže spôsobiť otlačenie plodu alebo jeho poškodenie iným spôsobom. Okrem toho požiadavka na zdvíhanie a spúšťanie ovocia vyžaduje, aby bola vidlica ovládaná samostatným sekundárnym zariadením, ako je napríklad vysokozdvižný vozík. Výsledkom je, že usporiadanie Hester a kol. nie je ľahko prenosné z jedného sadu do druhého a požiadavka na zdvíhanie a spúšťanie vidlice môže byť problematická, ak nie je k dispozícii vysokozdvižný vozík alebo ak je ovocie obzvlášť ťažké alebo sa ťažko zbiera.

Ďalší problém s Hester a kol. spočíva v tom, že ovocie sa zapája a uvoľňuje zo stromu pomocou sania. To si vyžaduje, aby bol do stromu vždy čerpaný vzduch, aby sa z neho čerpali plody, čo je požiadavka, ktorá zvyšuje možnosť, že sa listy a/alebo konáre oddelia od stromu. Navyše je všeobecne známe, že privedením vzduchu do stromu strom produkuje menej jabĺk a viac hrušiek, takže usporiadanie Hester a kol. znižuje celkový počet jabĺk, ktoré možno vypestovať zo stromu. Okrem toho ovocie, ktoré je vákuovo vytiahnuté zo stromu, môže byť vystavené väčšiemu poškodeniu, ako je prasknutie, ako ovocie, ktoré je ručne odstránené zo stromu.

Schopnosť zapojiť a uvoľniť ovocie zo stromu pomocou odsávania je obzvlášť dôležitá, keď sú stromy na poli, kde odstraňovanie ovocia vyžaduje iba to, aby ovocie zbierala osoba alebo stroj. Usporiadanie typu Hester a kol. nebolo možné použiť na zachytenie a uvoľnenie ovocia zo stromu, ak bol strom na poli, pretože ovocie by strom počas používania neodstránil. Navyše, usporiadanie typu Hester, et al. nebolo by to možné, keby bol strom v sade, pretože by do stromu vnikol vzduch a strom by nepriniesol žiadne ovocie.

V súlade s tým existuje potreba zberača ovocia, ktorý zachytáva ovocie zo stromu bez poškodenia ovocia alebo vytláčania konárov, ale ktorý nevyžaduje použitie vysokozdvižného vozíka alebo elektrického zariadenia na spúšťanie a zdvíhanie zberača ovocia.

Stručne povedané, zberač ovocia v súlade s týmto vynálezom obsahuje podlhovasté, vo všeobecnosti polkruhové vedro tvorené sériou od seba vzdialených, smerom nadol vyčnievajúcich okrajov. Vedro je dimenzované tak, aby prijalo a držalo spodný koniec ovocného stromu a každý okraj vymedzuje otvor, cez ktorý môže prechádzať súvisiace jablko do vedra, keď sa zberač presunie do blízkosti jablka. Piest zaberá s horným koncom jablka a keď sa pohybuje smerom nadol, tlačí jablko do vedra a von cez jeden z otvorov. Piest je tiež pohyblivý nahor a nadol vzhľadom na vedro a môže byť ovládaný tak, aby sa pohyboval smerom nadol, keď má ovocie prechádzať cez otvor.

Zberač ovocia teda môže prejsť popod ovocný strom alebo iný predmet, ktorý zberač zbiera, bez toho, aby zberač poškodil ovocie alebo konáre ovocného stromu alebo spôsobil, že zberač neúmyselne vytlačí ovocie na strom. Okrem toho, pretože vedro má sériu od seba vzdialených pier, môže osoba alebo stroj kedykoľvek počas dňa nabrať jedno alebo viac jabĺk bez poškodenia ovocia, pričom otvor je umiestnený v blízkosti jablka. cez ktorý sa bude prechádzať.

Ďalšie znaky a výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu v spojení s priloženými výkresmi, ktoré znázorňujú pomocou príkladu znaky vynálezu.


Pozri si video: Ivan Hričovský: ZMLADZOVANIE VEĽKÝCH STROMOV