Rastliny - Ako sa vyrábajú a ako žijú

Rastliny - Ako sa vyrábajú a ako žijú

RASTLINY: AKO ŽIJÚ A AKO SA SÚ VYROBENÉ

Rastliny, ľudia a zvieratá všeobecne, ako každý iný živý organizmus, potrebujú energiu na vykonávanie akýchkoľvek priamych alebo nepriamych akcií. Ale nie žiaden zdroj energie: iba chemická energia obsiahnutá v potravinách v ich chemických väzbách. V praxi porovnávame napríklad molekulu cukru s bombou, ktorá obsahuje veľké množstvo energie a ktorá iba vtedy, keď je rozbitá alebo „vyhodená do vzduchu“, uvoľní všetku energiu, ktorú obsahuje, a ktorá je „zachytená“ na použitie pri všetkých metabolických činnostiach . Pozrime sa, ako rastliny získavajú energiu a všetko, čo potrebujú na život, pomocou chlorofylovej fotosyntézy, dýchania a transpirácie.

Ako žijú rastliny

Ako sa vyrábajú rastliny


Video: UnderTale OST: Megalovania 10 Hours HQ - 2,000 Subscribers Milestone