Sukulenty: odkiaľ pochádza pojem kaktus

Sukulenty: odkiaľ pochádza pojem kaktus

Odkiaľ pochádza výraz kaktus o sukulentoch

Volajte sukulenty všeobecne kaktus, pochádza z gréčtiny káktos „Horiaci, druh bodliaka“ používaný veľkým Theophrastus (Grécky filozof a botanik, ktorý žil v rokoch 371 až 287 pred n. L.) Vo svojej práci Historia Plantarum. Theophrastus hovorí v skutočnosti o veľmi zvláštnom rode rastlín z čeľade bohov Kaktoidy ktorého plodom je tŕnisté mäsité bobule. Odtiaľ pochádza aj názov kaktus identifikujúc s ním všetky rastliny, ktorých bodnutie spôsobilo spálenie. Je zrejmé, že Theophrastus hovoril o rastlinách, ktoré nemali nič spoločné so súčasnými Cactaceae keďže v jeho dobe, v treťom storočí pred naším letopočtom, ešte nebol objavený nový svet, takže ich nemohol poznať od čias Cactaceae boli nájdené výlučne na americkom kontinente, ktorý bol objavený v roku 1492.Karol Linný (Švédsky lekár, botanik, prírodovedec a akademik, ktorý žil v rokoch 1707 až 1778) si však toto meno ponechal kaktus, na označenie niektorých amerických trnitých rastlín a neskôr bola použitá na označenie čeľade, Cactaceae presne.

Bibliografické pramene

Video: Kaktusy a Botanická záhrada Košice